Loogisen tason tietomalli - UML-luokkakaaviot

UML-tietomalli ladattavissa sekä Enterprise Architect-muodossa (eap) että XMI-muodossa Kaavatiedot-paketti ja MKP-ydin -paketti. UML-mallia vastaava looginen tietomalli on kuvattu myös Yhteentoimivuusalustan Kaavatietomalli-soveltamisprofiilina.