Kaavatietomallin soveltamisprofiili yleiskaava-aineistoille

Tämän dokumentin vaatimukset ja suositukset muodostavat Kaavatietomallin loogisen tietomallin soveltamisprofiilin yleiskaava-aineistoille. Soveltamisprofiili kuvaa ne rajoitukset ja lisävaatimukset, joita tulee noudattaa Kaavatietomallin UML-kielisen kuvauksen ja sen sanallisen dokumentaation soveltamisessa yleiskaavojen tietoaineistojen kuvaamiseen.

Tämän muodollisen dokumentin tietoja täydentää Yleiskaavan kaavamääräysopas, joka sisältää käytännön esimerkkejä Kaavatietomallin soveltamisesta yleiskaavoituksen kaavoitusratkaisuihin.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-yleiskaava-aineisto-maar

Kaavatietomallin mukainen yleiskaava-aineisto koostuu Kaava-luokan instansseista, joiden laji-attribuutin arvo on jokin Kaavalajit-koodiston koodin Yleiskaava alakoodeista, sekä näihin instansseihin Kaavatietomallin mukaisesti liittyvistä muiden luokkien instansseista.