Rakentamisen lupapäätösten tietomalli

Rakentamisen lupapäätökset kuvaa viranomaisen lupaa vaativien rakennuskohteiden muutosten lupakäsittelyyn, ja hankkeiden aikaisen seurannan tietorakenteet ja -sisällöt. Lupalajeista tietomalliin kuuluvat rakentamis-, purkamis-, maisematyö- ja poikkeamislupa-asiat. Varsinaiset rakennuskohteet ja niiden muutokset kuvataan Rakennuskohteet ja huoneiston -tietomallin luokkien avulla.

Tietomalli on kuvattu loogisen tason tietomallina, eli se on sovellusalueen käsitteisiin ja niiden suhteisiin perustuva rakenteinen, toteutusteknologiasta riippumaton tietorakenteiden ja -sisältöjen määrittely, jota voidaan käyttää keskenään yhteentoimiviksi suunniteltavien tietojärjestelmien välisen tiedonvaihdon ja tallennusratkaisujen suunnitteluun ja toteuttamiseen.