Rakennuskohteet ja huoneistot

Rakennuskohteet ja huoneistot kuvaa rakennuskohteiden, kuten rakennusten ja rakennelmien tai niiden osien, ja niihin sisältyvien rakennettujen tilojen ja huoneistojen tietoja tasolla, jota tarvitaan rakentamiseen liittyvien lupien käsittelyssä ja rakentamishankkeiden valvonnassa. Malli sisältää myös vähähiiliseen rakentamiseen liittyvät rakennuksen materiaaliseloste- ja ilmastoselvitystiedot.

Tietomalli on kuvattu loogisen tason tietomallina, eli se on sovellusalueen käsitteisiin ja niiden suhteisiin perustuva rakenteinen, toteutusteknologiasta riippumaton tietorakenteiden ja -sisältöjen määrittely, jota voidaan käyttää keskenään yhteentoimiviksi suunniteltavien tietojärjestelmien välisen tiedonvaihdon ja tallennusratkaisujen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Malli ei sisällä yksityiskohtaista rakennusten rakennnusosien ja niiden sisäisten rakenteiden kuvausta, joka kuuluu rakennustietomallien (Building Information Model, BIM) piiriin. Tietomalli sisältää myös rakennuskohteiden ja huoneistojen muutosten kuvaamiseen ja hallintaan suunnitellut tietorakenteet, muttei ota kantaa niiden luvanvaraisuuteen ja lupaprosessiin.