Rakennusjärjestyksen tietomalli

Rakennusjärjestyksen tietomalli kuvaa kunnan tietomallimuotoisen rakennusjärjestyksen rakenteen ja sisällön. Rakennusjärjestyksen tietojen kuvaaminen yhteentoimivaan tietomallimuotoon parantaa niiden yhteiskäyttöä kuntien muiden alueidenkäytön tietomallien, kuten Kaavatietomallin kanssa.

Rakennusjärjestyksen loogisen tason tietomallin käyttöönotto tietojärjestelmissä vaatii tietomallin rakenteen ja sisältöjen kuvaamista tiettyyn tiedontallennustapaan tai tekniseen ympäristöön sidottuina fyysisen tason tietomalleina, esimerkiksi XML- tai JSON-skeemana, tietokantarakenteena tai jonkin ohjelmointikielen tietorakenteena. Tällä sivustolla kuvattu loogisen tason tietomalli mahdollistaa häviöttömän tiedonvaihdon näiden eri fyysisten tietomallien välillä.

Rakennusjärjestyksen tietomallia on kehitetty seuraavissa hankkeissa ja projekteissa:

  • Kuntaliiton hanke Rakennusjärjestyksen tietomalli 2022 (YM:n rahoitus), toteuttaja Spatineo Oy