RYTJ-soveltamisprofiili

RYTJ-soveltamisprofiili kuvaa UML-luokat yhteentoimivana kokonaisuutenta, jotka on tunnistettu vaatimuksiksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmälle (RYTJ). Soveltamisprofiiliin on linkitetty RYHTI-hankkeessa tuotetuista rakennetun ympäristön tietomalleista vaadittuja UML-luokia tietyistä julkaisuversioista. Lisäksi soveltamisprofiiliin on lisätty tarkentavia apu- ja alaluokkia sekä tarkennettu tietosisältöjä tämän hetkisen näkemyksen mukaisesti.

RYTJ-soveltamisprofiilin luokkien nimeäminen tulee yhdenmukaistumaan yläontologia yhteentoimivuustyön myötä yhteentoimivuusalustan rakennetun ympäristön tietojärjestelmän soveltamisprofiilin kanssa. RYTJ-soveltamisprofiilin myöhemmissä versioissa voidaan ottaa mukaan uusia rakennetun ympäristön tietomalleja sitä mukaa, kun niiden tietosisällöille lisätään tuki RYTJ:ssä.

RYTJ-soveltamisprofiilin ensimmäisen version on toteuttanut Ubigu Oy.