Kaavatietomallin soveltamisprofiili asemakaava-aineistoille

Tämän dokumentin vaatimukset ja suositukset muodostavat Kaavatietomallin loogisen tietomallin soveltamisprofiilin asemakaava-aineistoille. Soveltamisprofiili kuvaa ne rajoitukset ja lisävaatimukset, joita tulee noudattaa Kaavatietomallin UML-kielisen kuvauksen ja sen sanallisen dokumentaation soveltamisessa asemakaavojen tietoaineistojen kuvaamiseen.

Tämän muodollisen dokumentin tietoja täydentää Asemakaavan kaavamääräysopas, joka sisältää käytännön esimerkkejä Kaavatietomallin soveltamisesta asemakaavoituksen kaavoitusratkaisuihin.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-asemakaava-aineisto-maar

Kaavatietomallin mukainen asemakaava-aineisto koostuu Kaava-luokan instansseista, joiden laji-attribuutin arvo on jokin Kaavalajit-koodiston koodin Asemakaava alakoodeista, sekä näihin instansseihin Kaavatietomallin mukaisesti liittyvistä muiden luokkien instansseista.