Rakennetun ympäristön tietomallit

Tällä sivustolle on koottu Ryhti-hankkeen piiriin kuuluvien rakennetun ympäristön tietomallien kuvauksia sekä niihin liittyvää dokumentaatiota ja ohjeita. Sivusto täydentää Yhteentoimivuusalustan tietomallit- ja sanastot-työkalujen avulla tuotettuja rakennetun ympäristön käsite- ja loogisten tietomallien kuvauksia ja hyödyntää suoraan Yhteentoimivuusalustan koodistot-työkalussa määriteltyjä koodistoja.

Sivustolla kuvattujen tietomalleja sovelletaan ensisijaisesti kuntien alueiden käytön ja rakentamisen suunnittelun ja valvonnan tietojärjestelmissä ja Rakennetun ympäristön tietojärjestelmässä, mutta ne on suunniteltu hyödynnettäviksi myös muissa tietojärjestelmissä, joissa on tarpeen kuvata tai vaihtaa tietomallien piiriin kuuluvia tietoaineistoja yhteentoimivasti.

Tietomallien kehittämisestä ja niiden hallinnasta vastaa ympäristöministeriö, ja tämän verkkosivuston ylläpidosta Suomen ympäristökeskus.