Tonttijakosuunnitelman tietomalli -projekti

Ympäristöministeriön Ryhti-hankkeen tonttijakosuunnitelman tietomalli –projektissa määriteltiin kansallinen tietomalli tonttijakosuunnitelmalle. Tietomalli on esitelty tähän repositorioon pohjautuvilla internetsivuilla. Tonttijakosuunnitelman tietomallin on kehittänyt Ubigu Oy. Projekti oli käynnissä aikavälillä xx.xx.2021-xx.xx.2021. Tietomallin nykyinen versio on 1.0.

Tietomalli ja sivusto pohjaavat saman Ryhti-hankkeen aiempaan projektiin, jossa määriteltiin kansallinen kaavatietomalli. Kaavatietomallin ovat toteuttaneet Spatineo Oy yhdessä Asiantuntijat n+1 Oy:n kanssa. Tonttijakosuunnitelman tietomalli on suunniteltu yhteensopivaksi kaavatietomallin kanssa. Ryhti-hankkeen tulevat tietomallinnusprojektit tulevat olemaan yhteensopivia molempien mallien kanssa.