KAATIO – Kaavan tuottaminen vakioidun tietomallin mukaisena

KAATIO-hanke on valtiovarainministeriön digikannustinavustusta saanut hanke, jossa tuotetaan asema- ja yleiskaavoja valtakunnallisen tietomallin mukaisena eri ohjelmistoilla kuntien todellisissa kaavahankkeissa. Hanke ei ole osa käynnissä olevaa rakennetun ympäristön tietojärjestelmän määrittelytyötä. Tietojärjestelmän kehittäjät ja KAATIO-hanke käyvät tiivistä vuoropuhelua, mutta hanke on oma kokonaisuutensa.

Kuudentoista kunnan yhteinen hanke

KAATIO-hankkeessa luodaan kuntiin kyvykkyys tuottaa asema- ja yleiskaavaa Ryhti-hankkeen valtakunnallisen tietomallin mukaisena. Hankkeessa kehitetään työkalut kuntien käyttämiin ohjelmistoihin yhteistyössä ohjelmistotoimittajien kanssa. Kaavoituksen tietomallia koeajetaan käytäntöön kuntien todellisissa kaavoitushankkeissa.

Oulun kaupunki toimii hankkeessa päähakijana. Hankkeessa on Oulun lisäksi mukana Kuntaliitto sekä 15 kuntaa tai kaupunkia: Espoon kaupunki, Hyvinkään kaupunki, Kirkkonummen kunta, Lahden kaupunki, Lappeenrannan kaupunki, Lohjan kaupunki, Paimion kaupunki, Pihtiputaan kunta, Porvoon kaupunki, Raaseporin kaupunki, Tampereen kaupunki, Tyrnävän kunta, Uudenkaupungin kaupunki, Vantaan kaupunki ja Viitasaaren kaupunki.

KAATIO-hankkeelle on myönnetty vuosille 2021–2023 valtiovarainministeriön avustusta kuntien digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin. Hanke alkoi syksyllä 2021 ja se päättyy syksyllä 2023.

Lue lisää hankkeesta