Asema- ja yleiskaavan tietomallit -projekti

Ympäristöministeriön asema- ja yleiskaavojen tietomallit –projektissa määritellään kansalliset tietomallit asema- ja yleiskaavoille. Projektissa määriteltäviä tietomalleja hyödynnetään muun muassa kaavatiedon hallintaan tulevassa rakennetun ympäristön tietojärjestelmässä. Yhteisten tietomallien avulla voidaan varmistaa tiedon yhteentoimivuus ja hyödynnettävyys eri järjestelmissä ja rekistereissä. Projekti käynnistyi toukokuussa 2020 ja valmistui vuoden 2021 alussa. Työn toteutti Spatineo Oy yhdessä Asiantuntijat n+1 Oy:n kanssa.