Inspire-yhteensopivuus

 1. Inspire Planned Land Use -sovellusskeema
 2. Luokka- ja ominaisuustason vastaavuudet
  1. SpatialPlan
  2. ZoningElement
  3. SupplementaryRegulation
  4. SupplementaryRegulation (yleismääräykset)
  5. OfficialDocumentation
  6. DimensioningIndicationValue
  7. DimensioningIndicationRealValue
  8. DimensioningIndicationIntegerValue
  9. DimensioningIndicationMeasureValue
  10. DimensioningIndicationCharacterValue
 3. Koodistojen vastaavuudet
  1. ProcessStepGeneralValue
  2. HILUCSValue (asemakaava)
   1. Asuminen
   2. Keskustatoiminnot
   3. Liike- ja toimistorakentaminen
   4. Palvelut
   5. Julkiset palvelut
   6. Työ ja tuotanto
   7. Virkistys
   8. Loma-asuminen ja matkailu
   9. Liikenne
   10. Erityisalueet
   11. Suojelu
   12. Maa- ja metsätalous
   13. Vesialueet
  3. HILUCSValue (yleiskaava)
  4. SupplementaryRegulationValue (asemakaava)
  5. SupplementaryRegulationValue (yleiskaava)

Inspire Planned Land Use -sovellusskeema

Maankäytön suunnitteluun liittyvät kaavatietoaineistot julkaistaan Inspire-tietoaineistoina käyttäen Inspire-direktiivin liiteen 3 piiriin kuuluvan Land Use (LU) -teeman Planned Land Use -sovellusskeemaa (PLU).

Kaikki Land Use -teeman sovellusskeemat on kuvattu dokumentissa Data Specification on Land Use – Technical Guidelines, v. 3.0. Skeeman ydin koostuu neljästä kohdetyyppi-stereotyypin (feature type) luokasta ja niiden välisistä assosiaatiosta: SpatialPlan, ZoningElement, SupplementaryRegulation ja OfficialDocumentation.

Planned Land Use -sovellusskeeman kohdetyypit

PLU-sovellusskeemassa määritellään myös seitsemän tietotyyppi-stereotyypin (data type) luokkaa: BackgroundMapValue, OrdinanceValue, DimensioningIndicationValue, DimensioningIndicationRealValue, DimensioningIndicationIntegerValue, DimensioningIndicationCharacterValue ja DimensioningIndicationMeasureValue.

Planned Land Use -sovellusskeeman tietotyypit

Koodistojen osalta PLU-skeemassa määritellään seuraavat: PlanTypeNameValue, SpecificSupplementaryRegulationValue, SupplementaryRegulationValue, LevelOfSpatialPlanValue, ProcessStepGeneralValue ja RegulationNatureValue. Näiden lisäksi PLU-skeeman luokissa käytetään skeemasta Land Use Nomenclature koodistoja LandUseClassificationValue ja HILUCSValue sekä olemassaolevaa maankäyttöä kuvaavia SpecificPresence- ja HILUCSPresence -union-tyyppisiä luokkia.

Tässä dokumentissa kuvataan miten loogisen tason Kaavatietomallin tiedoista voidaan tuottaa Inspire PLU -sovellusskeeman mukaisia tietoaineistoja. Kaikkea Kaavatietomallin mahdollistamaa tietosisältöä ei kuitenkaan voida muuntaa Inspire PLU-mallin muotoon, sillä PLU-malli ei sisällä kaikki vastaavia tietosisältöjä ja -rakenteita. Erityisesti Lisatieto-luokan tiedot jäävät kokonaan pois Inspire-muunnoksessa.

Luokka- ja ominaisuustason vastaavuudet

SpatialPlan

Inspire Planned Land Use -skeeman SpatialPlan-luokan tiedot johdetaan loogisen tason Kaavatietomallin Kaava-luokan ja siihen liittyvien Lahtotietoaineisto- ja Asiakirja-luokkien tiedoista alla esitettyjen taulukoiden mukaisesti. Kukin Kaavatietomallin Kaava-luokan instanssi vastaa yhtä Inspire Planned Land Use -skeeman SpatialPlan-luokan instanssia.

Attribuutti Johtaminen Kaavatietomallin tiedoista Huomautukset
inspireId: Identifier [1] ks. seuraavat rivit  
  localId: Kaava.identiteettiTunnus  
  version: Kaava.paikallinenTunnus ilman identiteettiTunnus -alkuosaa  
  namespace: http://paikkatiedot.fi/so/{aineistotunnus}/LU/SpatialPlan, jossa {aineistotunnus} on Maanmittauslaitoksen myöntämä  
extent: GM_MultiSurface [1] Kaava.aluerajaus  
beginLifeSpanVersion: DateTime [1] (voidable) Kaava.viimeisinMuutos  
officialTitle: CharacterString [1] Kaava.nimi valitaan yksi kieli käyttäjän preferessin perusteella
levelOfSpatialPlan: LevelOfSpatialPlanValue [1] https://inspire.ec.europa.eu/codelist/LevelOfSpatialPlanValue/regional  
endLifeSpanVersion: DateTime [1] (voidable) Kaava.korvattuKohteella.tallennusAika  
validFrom: Date [0..1] (voidable) Kaava.voimassaoloAika.begin  
validTo: Date [0..1] (voidable) Kaava.voimassaoloAika.end  
alternativeTitle: CharacterString [1] (voidable) ei anneta  
planTypeName: PlanTypeName [1] Kaava.laji RY_Kaavalaji-koodisto tulisi määritellä laajentamaan Inspire:n PlanTypeName-koodistoa
processStepGeneral: ProcessStepGeneralValue [1] (voidable) Kaava.elinkaaritila ks. ProcessStepGeneralValue
backgroundMap: BackgroundMapValue [1] (voidable) Kaava.hyodynnettyAineisto[laji = Pohjakartta], ks. seuraavat rivit  
  backgroundMapDate: Lahtotietoaineisto.viimeisinMuutos  
  backgroundMapReference: Lahtotietoaineisto.nimi  
  backgroundMapURI: Lahtotietoaineisto.lisatietolinkki  
ordinance: OrdinanceValue [1..*] (voidable) ks. seuraavat rivit  
  ordinanceReference: Kasittelytapahtuma[liittyvaAsia = Kaava.paikallinenTunnus JA (laji = Kaavan hyväksyminen TAI laji = Kaavan hyväksyminen oikaisukehotuksen johdosta TAI laji = Kaavan kumoaminen)].liittyvaAsiakirja[laji = Päätös].asiakirjanTunnus  
  ordinanceDate: Kasittelytapahtuma[liittyvaAsia = Kaava.paikallinenTunnus JA (laji = Kaavan hyväksyminen TAI laji = Kaavan hyväksyminen oikaisukehotuksen johdosta TAI laji = Kaavan kumoaminen)].tapahtumanAika  
Assosiaatio-rooli Johtaminen Kaavatietomallin tiedoista Huomautukset
officialDocument: OfficialDocumentation [1..*] (voidable) Kaava.asianLiite ks. OfficialDocumentation
member: ZoningElement [0..*] Kaava.kaavaKohde[maarays.laji = alakoodi(Alueen käyttötarkoitus (asemakaava)) TAI maarays.laji = alakoodi(Alueen käyttötarkoitus (yleiskaava))] ks. ZoningElement
restriction: SupplementaryRegulation [0..*] Kaava.kaavaKohde[maarays.laji != alakoodi(Alueen käyttötarkoitus)] ks. SupplementaryRegulation (yleismääräykset) ja SupplementaryRegulation

ZoningElement

Inspire Planned Land Use -skeeman ZoningElement-luokan tiedot johdetaan loogisen tason Kaavatietomallin Kaavakohde-luokan ja siihen liittyvän Kaavamaarays-luokan tiedoista alla esitettyjen taulukoiden mukaisesti. Syötteeksi valitaan ne Kaavakohde-luokkien instanssit, jotka ovat joko asemakaavan käyttötarkoitusalue- tai yleiskaavan aluevaraus -tyyppisiä, eli joihin liittyy vähintään yksi alueen käyttötarkoitus -tyyppinen kaavamääräys.

Attribuutti Johtaminen Kaavatietomallin tiedoista Huomautukset
inspireId: Identifier [1] ks. seuraavat rivit  
  localId: Kaavakohde.identiteettiTunnus  
  version: Kaavakohde.paikallinenTunnus ilman identiteettiTunnus -alkuosaa  
  namespace: http://paikkatiedot.fi/so/{aineistotunnus}/LU/ZoningElement, jossa {aineistotunnus} on Maanmittauslaitoksen myöntämä  
geometry: GM_MultiSurface [1] Kaavakohde.geometria geometria on aina aluemainen, ks. Soveltamisohjeet asemakaava, vaatimus vaat-aluemainen-kayttotarkoitusalue ja yleiskaava, vaatimus vaat-aluemainen-aluevaraus
validFrom: Date [0..1] (voidable) Kaavakohde.maarays[laji = alakoodi(Alueen käyttötarkoitus (asemakaava)) TAI maarays.laji = alakoodi(Alueen käyttötarkoitus (yleiskaava))][1].voimassaoloAika.begin  
validTo: Date [0..1] (voidable) Kaavakohde.maarays[laji = alakoodi(Alueen käyttötarkoitus (asemakaava)) TAI maarays.laji = alakoodi(Alueen käyttötarkoitus (yleiskaava))][1].voimassaoloAika.end  
hilucsLandUse: HILUCSValue [1..*] Kaavakohde.maarays[laji = alakoodi(Alueen käyttötarkoitus (asemakaava)) TAI maarays.laji = alakoodi(Alueen käyttötarkoitus (yleiskaava))].laji ks. HILUCSValue (asemakaava) ja HILUCSValue (yleiskaava)
beginLifeSpanVersion: DateTime [1] (voidable) Kaavakohde.viimeisinMuutos  
hilucsPresence: HILUCSPresence [1] (voidable) ei anneta, VoidReasonValue: Unknown  
specificLandUse: LandUseClassificationValue [1..*] (voidable) Kaavakohde.maarays[laji = alakoodi(Alueen käyttötarkoitus (asemakaava)) TAI maarays.laji = alakoodi(Alueen käyttötarkoitus (yleiskaava))].laji Tulisi johtaa alueen käyttötarkoitus -koodistot, alijoukkoina Kaavamääräyslaji (asemakaava)- ja Kaavamääräyslaji (yleiskaava)-koodistojen Alueen käyttötarkoitus-koodin alikoodeista siten, että ne laajentavat Inspire:n LandUseClassificationValue-koodistoja.
specificPresence: SpecificPresence [1] (voidable) ei anneta, VoidReasonValue: Unknown  
regulationNature: RegulationNatureValue [1] https://inspire.ec.europa.eu/codelist/RegulationNatureValue/generallyBinding  
endLifeSpanVersion: DateTime [1] (voidable) Kaavakohde.korvattuKohteella.tallennusAika  
processStepGeneral: ProcessStepGeneralValue [1] (voidable) Kaavakohde.maarays[laji = alakoodi(Alueen käyttötarkoitus (asemakaava)) TAI maarays.laji = alakoodi(Alueen käyttötarkoitus (yleiskaava))].elinkaaritila ks. ProcessStepGeneralValue
backgroundMap: BackgroundMapValue [1] (voidable) Kaavakohde.kaava.hyodynnettyAineisto[laji = Pohjakartta], ks. seuraavat rivit  
  backgroundMapDate: Lahtotietoaineisto.viimeisinMuutos  
  backgroundMapReference: Lahtotietoaineisto.nimi  
  backgroundMapURI: Lahtotietoaineisto.lisatietolinkki  
dimensioningIndication: DimensioningIndicationValue [0..*] (voidable) Kaavakohde.maarays ks. DimensioningIndicationValue
Assosiaatio-rooli Johtaminen Kaavatietomallin tiedoista Huomautukset
plan: SpatialPlan [1] Kaavakohde.kaava  
officialDocument: OfficialDocumentation [1..*] (voidable) ei annetta, VoidReasonValue: Unpopulated  

SupplementaryRegulation

Inspire Planned Land Use -skeeman SupplementaryRegulation-luokan tiedot johdetaan loogisen tason Kaavatietomallin Kaavakohde-luokan ja siihen liittyvän Kaavamaarays-luokan tiedoista alla esitettyjen taulukoiden mukaisesti. Syötteeksi valitaan ne Kaavakohde-luokkien instanssit, jotka eivät ole asemakaavan käyttötarkoitusalue- tai yleiskaavan aluevaraus -tyyppisiä, eli joihin ei liity yhtään alueen käyttötarkoitus -tyyppistä kaavamääräystä.

Attribuutti Johtaminen Kaavatietomallin tiedoista Huomautukset
validFrom: Date [0..1] (voidable) Kaavakohde.maarays[1].voimassaoloAika.begin  
validTo: Date [0..1] (voidable) Kaavakohde.maarays[1].voimassaoloAika.begin  
specificSupplementaryRegulation: SpecificSupplementaryRegulationValue [1..*] (voidable) Kaavakohde.maarays.laji Tulisi määritellä Kaavamääräyslaji (asemakaava)- ja Kaavamääräyslaji (yleiskaava) -koodistot laajentamaan Inspire:n SpecificSupplementaryRegulationValue-koodistoa
processStepGeneral: ProcessStepGeneralValue [1] (voidable) Kaavakohde.maarays[1].elinkaaritila ks. ProcessStepGeneralValue
backgroundMap: BackgroundMapValue [1] (voidable) Kaavakohde.kaava.hyodynnettyAineisto[laji = Pohjakartta], ks. seuraavat rivit  
  backgroundMapDate: Lahtotietoaineisto.viimeisinMuutos  
  backgroundMapReference: Lahtotietoaineisto.nimi  
  backgroundMapURI: Lahtotietoaineisto.lisatietolinkki  
beginLifeSpanVersion: DateTime [1] (voidable) Kaavakohde.viimeisinMuutos  
dimensioningIndication: DimensioningIndicationValue [0..*] (voidable) Kaavakohde.maarays ks. DimensioningIndicationValue
inspireId: Identifier [1] ks. seuraavat rivit  
  localId: Kaavakohde.identiteettiTunnus  
  version: Kaavakohde.paikallinenTunnus ilman identiteettiTunnus -alkuosaa  
  namespace: http://paikkatiedot.fi/so/{aineistotunnus}/LU/SupplementaryRegulation, jossa {aineistotunnus} on Maanmittauslaitoksen myöntämä  
endLifeSpanVersion: DateTime [1] (voidable) Kaavakohde.korvattuKohteella.tallennusAika  
geometry: GM_Object [1] Kaavakohde.geometria  
inheritedFromOtherPlans: Boolean [1] (voidable) ei anneta, VoidReasonValue: Unpopulated  
specificRegulationNature: CharacterString [1] (voidable) ei anneta, VoidReasonValue: Unpopulated  
name: CharacterString [0..*] (voidable) Kaavakohde.maarays.nimi valitaan yksi kieli käyttäjän preferessin perusteella
regulationNature: RegulationNatureValue [1] https://inspire.ec.europa.eu/codelist/RegulationNatureValue/generallyBinding  
supplementaryRegulation: SupplementaryRegulationValue [1..*] Kaavakohde.maarays.laji ks. SupplementaryRegulationValue (asemakaava) ja SupplementaryRegulationValue (yleiskaava)
Assosiaatio-rooli Johtaminen Kaavatietomallin tiedoista Huomautukset
plan: SpatialPlan [1] Kaavakohde.kaava  
officialDocument: OfficialDocumentation [1..*] (voidable) ei annetta, VoidReasonValue: Unpopulated  

SupplementaryRegulation (yleismääräykset)

Inspire Planned Land Use -skeeman SupplementaryRegulation-luokan tiedot johdetaan kaavan yleismääräysten tapauksessa loogisen tason Kaavatietomallin Kaava-luokan ja siihen liittyvän Kaavamaarays-luokan tiedoista alla esitettyjen taulukoiden mukaisesti. Kutakin kaavaa kohden luodaan enintään yksi SupplementaryRegulation-luokan instanssi.

Attribuutti Johtaminen Kaavatietomallin tiedoista Huomautukset
validFrom: Date [0..1] (voidable) Kaava.yleismaarays[1].voimassaoloAika.begin  
validTo: Date [0..1] (voidable) Kaava.yleismaarays[1].voimassaoloAika.begin  
specificSupplementaryRegulation: SpecificSupplementaryRegulationValue [1..*] (voidable) Kaava.yleismaarays.laji  
processStepGeneral: ProcessStepGeneralValue [1] (voidable) Kaava.yleismaarays[1].elinkaaritila ks. ProcessStepGeneralValue
backgroundMap: BackgroundMapValue [1] (voidable) Kaava.hyodynnettyAineisto[laji = Pohjakartta], ks. seuraavat rivit  
  backgroundMapDate: Lahtotietoaineisto.viimeisinMuutos  
  backgroundMapReference: Lahtotietoaineisto.nimi  
  backgroundMapURI: Lahtotietoaineisto.lisatietolinkki  
beginLifeSpanVersion: DateTime [1] (voidable) Kaava.viimeisinMuutos  
dimensioningIndication: DimensioningIndicationValue [0..*] (voidable) Kaava.yleismaarays ks. DimensioningIndicationValue
inspireId: Identifier [1] ks. seuraavat rivit  
  localId: Kaava.identiteettiTunnus  
  version: Kaava.paikallinenTunnus ilman identiteettiTunnus -alkuosaa  
  namespace: http://paikkatiedot.fi/so/{aineistotunnus}/LU/SupplementaryRegulation, jossa {aineistotunnus} on Maanmittauslaitoksen myöntämä  
endLifeSpanVersion: DateTime [1] (voidable) Kaava.korvattuKohteella.tallennusAika  
geometry: GM_Object [1] Kaava.aluerajaus  
inheritedFromOtherPlans: Boolean [1] (voidable) ei anneta, VoidReasonValue: Unpopulated  
specificRegulationNature: CharacterString [1] (voidable) ei anneta, VoidReasonValue: Unpopulated  
name: CharacterString [0..*] (voidable) Kaava.yleismaarays.nimi valitaan yksi kieli käyttäjän preferessin perusteella
regulationNature: RegulationNatureValue [1] https://inspire.ec.europa.eu/codelist/RegulationNatureValue/generallyBinding  
supplementaryRegulation: SupplementaryRegulationValue [1..*] Kaava.yleismaarays.laji ks. SupplementaryRegulationValue (asemakaava) ja SupplementaryRegulationValue (yleiskaava)
Assosiaatio-rooli Johtaminen Kaavatietomallin tiedoista Huomautukset
plan: SpatialPlan [1] Kaava  
officialDocument: OfficialDocumentation [1..*] (voidable) ei annetta, VoidReasonValue: Unpopulated  

OfficialDocumentation

Inspire Planned Land Use -skeeman OfficialDocument-luokan tiedot johdetaan Asiakirja-luokan tiedoista alla esitetyn taulukon mukaisesti. Syötteeksi valitaan kaikki kaavan Asiakirja-instanssit, joihin viitataan jollain seuraavista tavoista:

 • Kaava-luokan instansseista assosiaation asianLiite avulla,
 • Kaava-luokan instansseista assosiaation selostus ja edelleen Kaavaselostus-luokan assosiaation asiakirja avulla, tai
 • Kaava-luokan instansseista assosiaation osallistumisJaArviointisuunnitelma ja edelleen OsallistumisJaArviointisuunnitelma-luokan assosiaation asiakirja avulla.
Attribuutti Johtaminen Kaavatietomallin tiedoista Huomautukset
inspireId: Identifier [1] ks. seuraavat rivit  
  localId: Asiakirja.identiteettiTunnus  
  version: Asiakirja.paikallinenTunnus ilman identiteettiTunnus -alkuosaa  
  namespace: http://paikkatiedot.fi/so/{aineistotunnus}/LU/OfficialDocumentation, jossa {aineistotunnus} on Maanmittauslaitoksen myöntämä  
legislationCitation: LegislationCitation[0..1] (voidable) ei tuoteta  
regulationText: CharacterString[0..1] (voidable) ei tuoteta  
planDocument: DocumentCitation[0..1] (voidable) ks. seuraavat rivit  
  name: Asiakirja.nimi valitaan yksi kieli käyttäjän preferessin perusteella
  date: Asiakirja.viimeisinMuutos Poimitaan vain päivämäärä
  link: Asiakirja.viittausTunnus  
  specificReference: ei tuoteta  

DimensioningIndicationValue

Riippuen Kaavamaarays-luokan instanssin arvo-attribuuttien luokista tuotetaan yksi tai useampi DimensioningIndicationRealValue-, DimensioningIndicationMeasureValue- tai DimensioningIndicationCharacterValue-luokan instanssi.

DimensioningIndicationRealValue

Inspire Planned Land Use -skeeman DimensioningIndicationRealValue tiedot johdetaan loogisen tason Kaavatietomallin Kaavamaarays-luokan ja siihen liittyvän Arvo-luokan tiedoista alla esitetyn taulukon mukaisesti. Syötteeksi valitaan ne Kaavamaarays-luokan instanssit, joiden arvo-attribuutilla on vähintään yksi sellainen NumeerinenArvo- tai NumeerinenArvovali-luokan instanssi, jonka yksikko-attribuuttia ei ole annettu, ja jonka arvo-attribuutin tyyppi toteuttaa Real-rajapinnan. Kutakin NumeerinenArvo-luokan instanssia kohden luodaan yksi ja kutakin NumeerinenArvovali-luokan instanssia kohden kaksi DimensioningIndicationRealValue-instanssia (nimeäminen ks. indicationReference).

Attribuutti Johtaminen Kaavatietomallin tiedoista Huomautukset
indicationReference: CharacterString [1] Kaavamaarays.arvo[luokka = NumeerinenArvo TAI NumeerinenArvovali].laji Mikäli kyseessä on arvoväli, luodaan kaksi instanssia, joiden indicationReference-arvot ovat NumeerinenArvovali.laji + ‘#minimiarvo’ ja NumeerinenArvovali.laji + ‘#maksimiarvo’
value: Real[1] Kaavamaarays.arvo[luokka = NumeerinenArvo].arvo TAI Kaavamaarays.arvo[luokka = NumeerinenArvovali].minimiarvo ja maksimiarvo Mikäli kyseessä on arvoväli, luodaan kaksi instanssia, joiden value-arvot ovat NumeerinenArvovali.minimiarvo ja NumeerinenArvovali.maksimiarvo

DimensioningIndicationIntegerValue

Inspire Planned Land Use -skeeman DimensioningIndicationIntegerValue tiedot johdetaan loogisen tason Kaavatietomallin Kaavamaarays-luokan ja siihen liittyvän Arvo-luokan tiedoista alla esitetyn taulukon mukaisesti. Syötteeksi valitaan ne Kaavamaarays-luokan instanssit, joiden arvo-attribuutilla on vähintään yksi sellainen NumeerinenArvo- tai NumeerinenArvovali-luokan instanssi, jonka yksikko-attribuuttia ei ole annettu, ja jonka arvo-attribuutin tyyppi toteuttaa Integer-rajapinnan. Kutakin NumeerinenArvo-luokan instanssia kohden luodaan yksi ja kutakin NumeerinenArvovali-luokan instanssia kohden kaksi DimensioningIndicationRealValue-instanssia (nimeäminen ks. indicationReference).

Attribuutti Johtaminen Kaavatietomallin tiedoista Huomautukset
indicationReference: CharacterString [1] Kaavamaarays.arvo[luokka = NumeerinenArvo TAI NumeerinenArvovali].laji Mikäli kyseessä on arvoväli, luodaan kaksi instanssia, joiden indicationReference-arvot ovat NumeerinenArvovali.laji + ‘#minimiarvo’ ja NumeerinenArvovali.laji + ‘#maksimiarvo’
value: Integer[1] Kaavamaarays.arvo[luokka = NumeerinenArvo].arvo TAI Kaavamaarays.arvo[luokka = NumeerinenArvovali].minimiarvo ja maksimiarvo Mikäli kyseessä on arvoväli, luodaan kaksi instanssia, joiden value-arvot ovat NumeerinenArvovali.minimiarvo ja NumeerinenArvovali.maksimiarvo

DimensioningIndicationMeasureValue

Inspire Planned Land Use -skeeman DimensioningIndicationMeasureValue tiedot johdetaan loogisen tason Kaavatietomallin Kaavamaarays-luokan ja siihen liittyvän Arvo-luokan tiedoista alla esitetyn taulukon mukaisesti. Syötteeksi valitaan ne Kaavamaarays-luokan instanssit, joiden arvo-attribuutilla on vähintään yksi sellainen NumeerinenArvo- tai NumeerinenArvovali-luokan instanssi, jonka yksikko-attribuutti on annettu. Kutakin NumeerinenArvo-luokan instanssia kohden luodaan yksi ja kutakin NumeerinenArvovali-luokan instanssia kohden kaksi DimensioningIndicationMeasureValue-instanssia (nimeäminen ks. indicationReference).

Attribuutti Johtaminen Kaavatietomallin tiedoista Huomautukset
indicationReference: CharacterString [1] Kaavamaarays.arvo[luokka = NumeerinenArvo TAI NumeerinenArvovali].laji Mikäli kyseessä on arvoväli, luodaan kaksi instanssia, joiden indicationReference-arvot ovat NumeerinenArvovali.laji + ‘#minimiarvo’ ja NumeerinenArvovali.laji + ‘#maksimiarvo’
value: Measure[1] ks. seuraavat rivit  
  value: Kaavamaarays.arvo[luokka = NumeerinenArvo].arvo TAI Kaavamaarays.arvo[luokka = NumeerinenArvovali].minimiarvo ja maksimiarvo Mikäli kyseessä on arvoväli, luodaan kaksi instanssia, joiden value-arvot ovat NumeerinenArvovali.minimiarvo ja NumeerinenArvovali.maksimiarvo
  unitOfMeasure: Kaavamaarays .arvo[luokka = NumeerinenArvo].yksikko TAI Kaavamaarays.arvo[luokka = NumeerinenArvovali].yksikko  

DimensioningIndicationCharacterValue

Inspire Planned Land Use -skeeman DimensioningIndicationCharacterValue tiedot johdetaan loogisen tason Kaavatietomallin Kaavamaarays-luokan ja siihen liittyvän Arvo-luokan tiedoista alla esitetyn taulukon mukaisesti. Syötteeksi valitaan ne Kaavamaarays-luokan instanssit, joiden arvo-attribuutilla on vähintään yksi TekstiArvo-, KoodiArvo-, TunnusArvo-, Ajanhetkiarvo- tai Aikavaliarvo-luokan instanssi. Kutakin Arvo-luokan instanssia luodaan kohden yksi DimensioningIndicationCharacterValue-instanssi.

Attribuutti Johtaminen Kaavatietomallin tiedoista Huomautukset
indicationReference: CharacterString [1] Kaavamaarays.arvo[luokka = TekstiArvo TAI luokka = KoodiArvo TAI luokka = TunnusArvo TAI luokka = Ajanhetkiarvo TAI luokka = Aikavaliarvo].laji  
value: CharacterString[1] ks. seuraavat rivit valitaan yksi seuraavien rivien vaihtoehdoista
  Kaavamaarays.arvo[luokka = TekstiArvo].arvo valitaan yksi kieli käyttäjän preferessin perusteella
  Kaavamaarays.arvo[luokka = KoodiArvo].arvo URI-arvo koodataan merkkijonona
  Kaavamaarays.arvo[luokka = TunnusArvo].arvo URI-arvo koodataan merkkijonona
  Kaavamaarays.arvo[luokka = Ajanhetkiarvo].arvo Koodataan ajanhetki IETF RFC 3339-standardin mukaisena päivämäärä tai päivämäärä + kelloaika -yhdistelmänä
  Kaavamaarays.arvo[luokka = Aikavaliarvo].arvo Koodataan aikaväli kahtena IETF RFC 3339-standardin mukaisena päivämäärä tai päivämäärä + kelloaika -yhdistelmänä erotettuna väliviivalla (-). Jos alku tai loppu puuttuu (indeterminatePosition = unknown), ei ko. arvoa tuoteta väliviivan kyseiselle puolelle.

Koodistojen vastaavuudet

ProcessStepGeneralValue

Elinkaaren tila (yleis- ja asemakaava)-koodiston arvo kuvataan Inspire:n Process Step General-koodiston arvoiksi alla olevan taulukon mukaisesti.

Elinkaaren tila Process Step General
Kaavoitusaloite luonnnos (elaboration)
Vireilletullut luonnnos (elaboration)
Valmistelu luonnnos (elaboration)
Kaavaehdotus ehdotus (in the process of adoption)
Tarkistettu kaavaehdotus ehdotus (in the process of adoption)
Hyväksytty kaava ehdotus (in the process of adoption)
Oikaisukehotuksen alainen ehdotus (in the process of adoption)
Valituksen alainen ehdotus (in the process of adoption)
Osittain voimassa laillisesti sitova tai voimassa (legally binding or active)
Voimassa laillisesti sitova tai voimassa (legally binding or active)
Kumottu kumottu (obsolete)
Kumoutunut kumottu (obsolete)
Rauennut kumottu (obsolete)
Hylätty kumottu (obsolete)

HILUCSValue (asemakaava)

Kaavamääräyslaji (asemakaava) -koodiston koodin Alueen käyttötarkoitus alikoodit kuvautuvat Inspire HILUCSValue-koodiston arvoiksi alla olevien taulukkojen mukaisesti.

Asuminen

Kaavamääräyslaji (asemakaava) HILUCSValue Huomautukset
Asuminen asuinalueet (residential use)  
Asuinkerrostaloalue    
Asuinpientaloalue    
Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten alue    
Erillispientaloalue    
Asumista palveleva yhteiskäyttöinen alue    
Maatilan talouskeskuksen alue    
Kyläalue    
Erityisryhmien palveluasuminen    
Muu asuminen    

Keskustatoiminnot

Kaavamääräyslaji (asemakaava) HILUCSValue Huomautukset
Keskustatoiminnot ?  
Keskustatoimintojen alue asuinalueet (residential use) HILUCSValue-koodin määritelmässä: “Tähän luokkaan kuuluvat myös asuinalueet, joita käytetään yhdessä muiden soveltuvien käyttötarkoitusten kanssa (keskusta-alueet)…”
Keskustatoimintojen alakeskus    
Muut keskustatoiminnot    

Liike- ja toimistorakentaminen

Kaavamääräyslaji (asemakaava) HILUCSValue Huomautukset
Liike- ja toimistorakentaminen    
Liikerakennusten alue    
Toimistorakennusten alue    
Toimitilarakennusten alue    
Kaupallisten palvelujen alue    
Muu liike- ja toimistorakentaminen    

Palvelut

Kaavamääräyslaji (asemakaava) HILUCSValue Huomautukset
Palvelut    
Palvelurakennusten alue    
Lähipalvelujen alue    
Huvi- ja viihdepalvelujen alue    
Muut palvelut    

Julkiset palvelut

Kaavamääräyslaji (asemakaava) HILUCSValue Huomautukset
Julkiset palvelut    
Julkiset palvelut    
Yleisten rakennusten alue    
Julkisten lähipalvelujen alue    
Hallinto- ja virastorakennusten alue    
Opetustoimintaa palvelevien rakennusten alue    
Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten alue    
Kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten alue    
Museorakennusten alue    
Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten alue    
Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten alue    
Julkisten palvelujen ja hallinnon alue   Miten eroaa koodista 010510 Julkiset palvelut ?
Muut julkiset palvelut    

Työ ja tuotanto

Kaavamääräyslaji (asemakaava) HILUCSValue Huomautukset
Työ ja tuotanto    
Työpaikka-alue    
Teollisuusalue    
Varastorakennusten alue    
Alue, jolle saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen    
Ympäristövaikutuksiltaan merkittävien teollisuustoimintojen alue    
Kiertotalous    
Ympäristöhäiriötä aiheuttava teollisuustoiminta    
Muu työpaikka tai tuotantoalue    

Virkistys

Kaavamääräyslaji (asemakaava) HILUCSValue Huomautukset
Virkistys    
Virkistyalue    
Puisto    
Lähivirkistysalue    
Leikkipuisto    
Urheilupalvelujen alue    
Retkeily- ja ulkoilualue    
Uimaranta-alue    
Lähimetsä    
Muu virkistysalue    

Loma-asuminen ja matkailu

Kaavamääräyslaji (asemakaava) HILUCSValue Huomautukset
Loma-asuminen ja matkailu    
Loma-asuntojen alue    
Matkailua palvelevien rakennusten alue    
Leirintäalue    
Asuntovaunualue    
Siirtolapuutarha-/palstaviljelyalue    
Muu loma-asumisen tai matkailun alue    

Liikenne

Kaavamääräyslaji (asemakaava) HILUCSValue Huomautukset
Liikenne    
Liikennealue    
Yleisen tien alue    
Rautatieliikenteen alue    
Lentoliikenteen alue    
Satama-alue    
Kanava-alue    
Venesatama/venevalkama    
Yleinen pysäköintialue    
Huoltoasema-alue    
Henkilöliikenteen terminaalialue    
Tavaraliikenteen terminaalialue    
Yleisten pysäköintilaitosten alue    
Autopaikkojen alue    
Katualue    
Muu liikennealue    

Erityisalueet

Kaavamääräyslaji (asemakaava) HILUCSValue Huomautukset
Erityisalueet    
Erityisalue    
Yhdyskuntateknisen huollon alue    
Energiahuollon alue    
Jätteenkäsittelyalue    
Maa-ainesten ottoalue    
Kaivoisalue    
Mastoalue    
Ampumarata-alue    
Puolustusvoimien alue    
Hautausmaa-alue    
Suojaviheralue    
Tuulivoimaloiden alue    
Moottorirata    
Maa-ainesten vastaanotto- tai läjitysalue    
Vankila-alue    
Muu erityisalue    

Suojelu

Kaavamääräyslaji (asemakaava) HILUCSValue Huomautukset
Suojelu    
Suojelualue    
Luonnonsuojelualue    
Muinaismuistoalue    
Rakennuslainsäädännön nojalla suojeltava alue    
Rakennussuojelulakien nojalla suojeltu alue    
Muu suojelualue    

Maa- ja metsätalous

Kaavamääräyslaji (asemakaava) HILUCSValue Huomautukset
Maa- ja metsätalous    
Maa- ja metsätalousalue    
Maatalousalue    
Kotieläintalouden suuryksikön alue    
Puutarha- ja kasvihuonealue    
Maisemallisesti arvokas peltoalue    
Poronhoitovaltainen maa- ja metsätalousalue    
Muu maa- ja metsätalousalue    

Vesialueet

Kaavamääräyslaji (asemakaava) HILUCSValue Huomautukset
Vesialueet    
Vesialue    
Muu vesialue    

HILUCSValue (yleiskaava)

Kaavamääräyslaji (yleiskaava) -koodiston koodin Alueen käyttötarkoitus alikoodit kuvautuvat Inspire HILUCSValue-koodiston arvoiksi alla olevien taulukojen mukaisesti.

SupplementaryRegulationValue (asemakaava)

Kaavamääräyslaji (asemakaava) -koodiston koodit, poislukien koodin Alueen käyttötarkoitus alikoodit, kuvautuvat Inspire SupplementaryRegulationValue-koodiston arvoiksi alla olevan taulukon mukaisesti.

SupplementaryRegulationValue (yleiskaava)

Kaavamääräyslaji (yleiskaava) -koodiston koodit, poislukien koodin Alueen käyttötarkoitus alikoodit, kuvautuvat Inspire SupplementaryRegulationValue-koodiston arvoiksi alla olevan taulukon mukaisesti.